Bra Miljöval

Detta är Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett av våra verktyg för att nå det målet. Vår märkning gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Vi arbetar för att rädda hotade djur, växter och naturtyper. Men det räcker inte att skydda naturen i reservat eller stoppa enskilda förorenare. När lagarna inte räcker till och företagen inte orkar, behövs medvetna konsumenter som väljer det som är bäst för miljön.

Många framgångar tack vare Bra Miljöval

Genom att välja Bra Miljöval är du med och räddar naturen. Bland annat har vår märkning lett till att den miljöfarliga tensiden LAS i princip försvunnit från svenska tvättmedel, vilket gör dem unika i världen! El märkt Bra Miljöval har också lett till naturliga vattenflöden i älvar och miljöanpassning av vattenkraftverk.

Kraven blir tuffare efter hand

För att en produkt ska få bära vår märkning måste företaget leva upp till de krav som ställs i våra kriterier. Kraven är hårda men inte omöjliga att nå. Istället skärps kraven efter hand och produkterna måste hela tiden utvecklas för att bli mindre skadliga för miljön.

Vi strävar efter ett hållbart samhälle

Märkningen finns för vitt skilda områden som elleveranser och rengöringsmedel. Det gör att de specifika kraven i kriterierna skiljer sig åt, men de bygger på två grundidéer: Vi måste spara på naturresurserna samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas.

Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier ska bort. Ett mål är också att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Välj alltid Bra Miljöval

När du köper en produkt eller tjänst som är märkt med Bra Miljöval har du gjort ett riktigt klokt val för miljön. Använd gärna vårt register för att hitta dessa produkter. Saknar du märkta produkter som du vill ha i din butik, då kan du skicka en önskelista med dessa produkter till din butik.